Hoa chúc mừng mẫu 54

3,000,000

QUY ĐỊNH - THANH TOÁN

Thanh toán đa dạng
Thanh toán đa dạng: COD, chuyển khoản, VNPAY, MOMO, PAYPAL, Visa, MasterCard
Trường hợp không đủ số lượng hoa như mẫu đã chọn
Trường hợp không đủ số lượng hoa như mẫu đã chọn, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ với Quý Khách hàng để lựa chọn mẫu hoa thay thế phù hợp